Esperanto Nordio logotipo

Tria Skandinava Kongreso

Nombro da aliĝintoj: 35
(Devas esti minimume 20)

Rektaj ligiloj

Kio?
– Provizora programo

Grava informo

Notu ke la ŝipkompanio ne plu postulas ke ĉiuj pasaĝeroj kunportas kaj montras KOVIM-pasporton. Vi tamen nepre devas kunporti identigilon kun foto, prefere pasporton.

Foriro kaj reiro

La ŝipo foriros de Kopenhago vendrede 27-a majo je 15.00. Estu preta surŝipiĝi je 14.00.

(Porinforme, la ŝipo mallonge alkajiĝas en Fredrikshavn, tamen meze de la nokto.)

La ŝipo alvenos en Oslo sabate 28-a majo je 10.00. Ekskurso en Oslo al la Munch-muzeo. La ŝipo reiros al Kopenhago je 15.00. Komuna vespero je 20.00.

La ŝipo revenos en Kopenhago dimanĉe 29-a majo je 10.00. Elekti unu (aŭ neniu) el tri ekskursoj en Kopenhago. La ŝipo reiros al Oslo je 15.00.

La ŝipo revenos en Oslo lunde 30-a majo je 10.00.

Provizora programo

Vidu la provizora programo kun pli da detaloj pri la programeroj en la jena PDF-dosiero.

Supren

Kie?
– Kie okazos la kongreso

Ni vojaĝos per la DFDS Crown of Skandinavia inter Kopenhago kaj Oslo kaj reen.

La kongreso okazos ĉefe surŝipe, kun ekskursoj en kaj Oslo kaj Kopenhago.

Kiel atingi la havenon en Kopenhago

Se vi iros al Kopenhago pere de trajno, bonvolu mendu bileton kiu validos al stacio en la kopenahagan terenon (Nordhavn Stacio). Se vi havos tion bileton, vi ne bezonas aceti lokan bileton. Ŝanĝu trajnon ĉe la ĉefstacidomo al S-trajno, kiu estas loka trajno, kaj iru al Nordhavn Stacio kaj eltrajniĝu tien. Iru pere de linioj A, B, Bx, C aŭ E en la norda direkto. Finstacioj nomiĝas A: Hillerød, B: Farum, Bx: Buddinge, C: Klampenborg, E: Holte.

Se vi bezonas aĉeti lokan bileton por S-trajnon ĉe la ĉefstacidomo, aŭ alian S-trajan stacion, ĝi estas aĉtebla en ruĝaj automatoj kiu ricevas kaj danaj moneroj kaj kreditkarton. Momente la prezo estas 24 DKK. por stacioj en la centra de Kopenhago (2 zoner).

Daŭras ĉirkaŭ 15 minutojn iri el la ĉefstacidomo al Nordhavn Stacio. Estas ĉe Nordhavn Stacio du elirejoj, sed ambaŭ gvidos vin suben al teran nivelon. Antigante tion vi staras ĉe la strato Østbanegade. Ĉe unu de la elirejoj estas 7-Eleven vendejo, kaj kiam vi iros suden vi havos la vendelon sur via maldekstre flanko, daurigu la iradon 100 metrojn kaj vi atingos etan tunelon sur vi maldekstre flankon. Trairu ĝin kaj poste vi povas vidi la ŝipon. Estas el Nordhavn Stacio al la ŝipo inter 15 ĝis 20 minutan piediradon.

Se vi havos dubon, demandu – plejparte de danoj estas tre helpemaj.

Se vi bezonas taksion voku: +45 35353535.

Kiel atingi la havenon en Oslo

De la trajna stacidomo al la pramŝipo estas proksimume 15-minuta promeno, do por ĉiuj krom la plej ne-promenkapablaj, ne indas uzi autobuson.

Eblas iri per buso numero 60. Oni pagas plej facile per la apo Ruter Billett. Eblas aĉeti busbileton en la stacidomo kaj kontrau kontanta mono (maksimume 200-krona monbileto) en la buso mem (sed tiam oni devas pagi aldone 20 kronojn).

Se vi vere ne volas promeni, eblas veturi taksie.

Supren

Kiam?
– Kiam okazos la kongreso

Se vi surŝipiĝos en Kopenhago, vi vojaĝos de Kopenhago je 15.00 vendrede la 27-a majo, al Oslo, kaj revenos en Kopenhago dimanĉe matene 29-a majo.

Se vi surŝipiĝos en Oslo, vi vojaĝos de Oslo sabate 28-a majo, al Kopenhago, kaj revenos en Oslo lunde matene 30-a majo.

Supren

Kiom?
– Kiom kostas la kongreso

La prezo inkluzivas manĝon kaj kafumadon kaj 2 noktojn en 1- aŭ 2-lita kajuto.

1-lita kajuto sen fenestro 1-lita kajuto kun fenestro 2-lita kajuto sen fenestro
por ĉiu persono po
2-lita kajuto kun fenestro
por ciu persono po
Plenkreskuloj 2500 DKK
3350 NOK
3500 SEK
2850 DKK
3800 NOK
4000 SEK
1950 DKK
2600 NOK
2750 SEK
2200 DKK
2950 NOK
3100 SEK
Junuloj (ĝis 25 jaroj) 2400 DKK
3200 NOK
3350 SEK
- 1850 DKK
2450 NOK
2600 SEK
-

Supren

Kiel?
– Kiel aliĝi?

Aliĝu kaj pagu kiel eble plej frue, nepre antaŭ la 5-an de aprilo. Notu ke la limdato nun estas pasinta, do efektive ne plu eblas aliĝi.

Por protekti kontraŭ spamrobotoj, la ligilo estas kaŝita.

Klaku por montri la ligilon al la aliĝilo.

Supren

Kontakto
– se vi havas demandojn

Kontaktu vian landan organizon (DEA, NEL, aŭ SEF) aŭ sendu retpoŝton al la LKK, kongreso@esperantonordio.org.

Supren

 


Esperanto Nordio estas kunlaboro inter la Dana Esperanto-Asocio (DEA), Norvega Esperanto-Ligo (NEL), kaj Sveda Esperanto-Federacio (SEF).